سعی کنید رنگ ها را بگویید بدون اینکه کلمات را بخوانید

در واقع رنگ کلمات را بگویید، مثلا کلمه ی قرمز که به رنگ آبی است را بگویید" آبی"

(
با همون سرعتی که نوشته ها رو میخونید )


سعی کنید رنگ ها را بگویید بدون اینکه کلمات را بخوانید

گیج شدید،نه؟؟؟

میدونید چرا ؟؟؟
.

.


.

.

.

.

سمت راست مغزت سعی میکنه رنگ را ببینه

ولی

سمت چپ مغزت اصرار به خواندن لغت داره.

به این میگن"تداخل سمت چپ و راست مغز"