تبلیغات

ما را لینک کنید...

(به حروف)

 

<p align="center"><a target="_blank" title="شمیم امیری دات میهن بلاگ دات کام shamimamiri.mihanblog.com" href="http://www.shamimamiri.mihanblog.com/"><span style="text-decoration: none; font-weight: 700">وبلاگ علمی و سرگرمی</span></a></p>


یا<a href="http://www.shamimamiri.mihanblog.com" target="_blank" />وبلاگ علمی و سرگرمی</a>


 

 

و یا به صورت تصویری ساده:

<a href="http://shamimamiri.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://rahenarafteh.googlepages.com/shamim_yar.gif" width="120" height="60" vspace="5">